Edu-media е образователен сайт за педагогическите взаимодействия между възрастни и деца в периода на детството.

В него е представен наш и международен теоретико-практически опит, посветен на ролята на възрастните (родители, учители и други авторитети за детето) за развитие, възпитание и образование на детето в предучилищната възраст, доказал своята ефективност за световната промяна в образователната система.

Еdu-media е нашият скромен принос към промяната на образователната система у нас, чрез теоретичните идеи, насоки и практически модели в работата на учителя, както и за развиване на родителските умения.

Уверени сме, че те ще допринесат за развиване на уменията на възрастните при подготовката на децата за живот през 21 век. За пълноценното разгръщане на техния индивидуален потенциал, за развиване на уверени в себе си личности с духовна, жизнеутвърждаваща ценностна система, способни да се реализират с етични, професионални и добротворчески взаимоотношения.

Вярваме, че от този момент нататък ще продължим заедно да търсим и откриваме най-ценното във и за съкровищницата на детството!

Добре дошли при нас!

Translate »