Предучилищната класна стая

Лиса Ку (Lisa Kuh) е детска учителка в лабораторното училище “Елиът Пиърсън” (“Elliot Pearson Children’s School”), Медфорд. Тя разказва за възпитаващата и развиващата среда в нейната класна стая.