Теория за множествените интелигентности

Лекция, изнесена от проф. Хауърд Гарднър на 17 ноември 2009 г. в Софийски университет „Св.Климент Охридски”, България, в която проф. Гарднър представя своята теория за различните видове интелигентности.