Теория и практика

Откъс от интервю с д-р Джордж Скралет − преподавател в департамента „Елиът Пиърсън” към Университета Тафтс, Бостън − за необходимата и съществена връзка между теоретичното знание и неговото практическо приложение.