Духът на училището

Интервю с Атанаска Райха, директор на 30 СОУ „Братя Миладинови”, София.

Духът на сътрудничество, бих казала, е основното, което характеризира моя екип. Колегите работят заедно един до друг. Трудно е в женските колективи това да се постигне. За жалост, всички педагогически колективи − мисля, че тук мога да обобщавам − в България са предимно женски. Това, което обединява жените  − учители в 30 училище, със сигурност и гарантирано твърдя, е безкрайната любов към младите, към малките, ставащи подрастващи и приключващи училището като зрели хора. Винаги проблемите на малките, средно малките и по-големите ученици решаваме заедно. Мисля, че това е една от причините да се случи тази действителна причастност на колегията. И съзнанието, че ние тук не сме нито научни работници, нито социална служба. Нещо, което е много специфично, много прекрасно и, за съжаление, в днешно време не твърде високо оценено в очите на обществото (нямам предвид само финансово), а именно безкрайно красивата професия и призванието „Учител”.