Адаптиране на детето в детската градина

Тръгването на детето на детската градина е стресова ситуация както за децата, така и за родителите. Родителите се тревожат и безпокоят как детето ще се адаптира в новата обстановка на детската градина. Детето е тревожно от раздялата с родителите си и от непознатите възрастни, деца и обстановка, с които то трябва да привикне да живее.

Един от симптомите за адаптираното дете е спокойната сутрешна раздяла с родителя. Как тя да стане по-безболезнена за детето и за родителя? Как да се задоволи потребността на детето от сигурност и защитеност, от любов и уважение?

Предлагаме два примера на безболезнена раздяла, в която детето и родителят общуват активно, за да стигнат до момента на същинската раздяла и „довиждане”.

Това са примери за проявата на разбиране, търпение и любов от родителя към детето, за неговото по-дълбоко и съзнателно преживяване на сигурност, защитеност, любов и уважение.

В първия пример пространството за раздяла е „прозорецът”. Родителят и детето могат да говорят вътре в стаята до прозореца, да обменят ласки и прегръдки; могат да гледат през него и родителят да разказва и подготвя детето за самата раздяла. И когато тя е факт и учителката поеме грижата за детето, то отново има право да отиде до прозореца и да гледа отдалечаващия се родител, да си изпращат взаимно поздрави с ръка и въздушни целувки, до момента, в който родителят вече не може да бъде видян.

Един добър и позитивен пример от Детски дневен център за ранно детско развитие към Tufts University, Summerville, наречен: „Good bye Window”.

Един добър и позитивен пример от Детски дневен център за ранно детско развитие към Tufts University, Summerville, наречен: „Good bye Window”.

Във втория случай това е масата за раздяла.

Естественото отделяне между дете и родител или "маса за сбогуване/ разделяне" във детски център „Велма Томас”, Чикаго.

Естественото отделяне между дете и родител или “маса за сбогуване/разделяне” във детски център „Велма Томас”, Чикаго.