Pоля на родителския координатор

Интервю с Бети Браун − родителски координатор в детски дневен център за ранно детско развитие към Университета Тафтс, Съмървил − за особености при взаимодействие с родителите.