Примери от три континента

На страницата са включени интервюта, видео и фотоматериали от три континента – САЩ, Израел и България.

А. І. Видео и фото материали с примери от практика на детските градини и училища – днес, от Америка:

 1. Детска градина Eliot-Pearson, Медфорд, Масатчузет.
 2. Частна детска градина , Айрис Бостон,
 3. Детски дневен център за ранно детско развитие към Tufts University, Summerville.
 4. Детски център „Велма Томас”, Чикаго.
 5. Beth Emet The Free Synagogue Pre School, Evanston
 6. Училище „Хармони”, Блумингтон, Индиана.

 

ІІ. Интервюта с директори от детски градини в Америка

 1. Детска градина Eliot-Pearson, Медфорд, Масатчузет.
 2. Частна детска градина , Айрис Бостон,
 3. Детски дневен център за ранно детско развитие към Tufts University, Summerville.
 4. Детски център „Велма Томас”, Чикаго.
 5. Beth Emet The Free Synagogue Pre School, Evanston
 6. Училище „Хармони”, Блумингтон, Индиана.

 

ІІІ. Интервюта с учени и личности, работещи в Америка

 

 1. проф. Хауърд Гарднър
 2. проф.Джордж Скарлет
 3. проф. Ричард Лернър
 4. проф.Джеки Чен
 5. проф. Чип
 6. проф. Рандел

 

Б. Примери с видео и фото материали от училища, детски градини и личносит Израел.

 1. Училище „Вайсман”, Херцелия – директор г-жа Сара Орен.
 2. Детска градина в Рамала?, Тел Авив. Драгица?

Личности от Израел – Ика, Драгица

 

В. Видео и фото материали с примери от практика на детските градини и училища от Италия:

 • Международен център „Реджо Емилия”, Италия.

 

Г. Примери с видео и фото материали практика на детските градини и училища от:

 

Варна, България.

 1. ОДЗ №13 – директор г-жа Тина Боянова
 2. ЦДГ №7 „Изворче”, директор г-жа Цонка Дечева; учители и родители от детската градина
 3. Център за деца със специални нужди „Карин дом”
 4. Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов”,– директор г-н Петър Петров.

София, България.

 1. ОДЗ№79
 2. ОДЗ №81
 3. 30 СОУ „Братя Миладинови

 

Д. Примери с видео и фото материали – интервюта с директори на детски градини и училища

Варна , България

 • ОДЗ №13 – директор г-жа Тина Боянова
 • ЦДГ №7 „Изворче”, директор г-жа Цонка Дечева; учители и родители от детската градина
 • Средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов”,– директор г-н Петър Петров

София, България.

 • ОДЗ №79 „Слънчице” – директор г-жа Елеонора Стоименова
 • ОДЗ №81 „Лилия” – директор г-жа Елена Райчева
 • ОДЗ № педагог в ясла – Владимир Александров
 • 30 СОУ „Братя Миладинови”, директор – д-р Атанаска Райха; учители
 • Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” София, директор г-жа Гергина Тончева (интервюто е от м.юни 2010г.)

 

Е. Интервюта с родители от София– Валери, Елица Коцева, Габриела Каменова,Станислав и Неделина Славови

 

Ж.Интервю с ученик от София – Александър Колев

 

З Видео и фото материали с интервюта с учени и личности допринесли за развитието на науката и практиката в образователната система; за промяната в прехода, за утвърждаване на житейските и демократични ценности .

 

От България: в миналото – Елизабет Кларк, Пенка Касабова,

акад. Азаря Поликаров, Леда Милева,Гергина Тончева, Анжел Вагенщтайн,

Валери Петров…….

Translate »