Естествената природна среда

Дворът на лабораторното училище „Елиът Пиърсън”, Медфорд – естествено средство и стимулатор за детското познавателно, творческо (музикално и изобразително), физическо, емоционално и социално развитие.