Моят професионален път

Реч на проф. Хауърд Гарднър по време на церемония за титлата доктор хонорис кауза, ноември, 2009, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, София.