Различните култури в детската градина

Интервю с Деби Кинън − директор на експерименталната детска градина към университета Тафтс, Бостън. Тя разказва за една от ценностите на детската градина – уважение и признателност към разнообразието и различията, както и за трудностите, породени от различните култури и тяхното преодоляване.