За любовта

Интервю с Ика Комфорти.

Любовта – най-големият двигател в света. Как любовта помага в живота ни? Ако обичаш – правиш нещата, ако няма любов – нищо няма. Любовта е в основата на съществуването, във всички отношения: майка – дете, учители – ученици, управляващи – хора на страната, във връзката между двама души. Любовта е вдъхновение и безусловно даване.