Директорът в детската градина

Утвърждаването на новия директор на детска градина, особено когато той е бивш колега. Предизвикателства, подходи и успехи в условията на посттоталитарен преход.

Интервю с г-жа Елена Райчева – директор на детска градина.

Професионалната ангажираност и подходи при включване на децата със специални образователни потребности

Интервю с г-жа Тина Боянова – директор на ОДЗ №13 „Детска радост”, Варна.

Цели и подходи в работата на г-жа Debbie Lea Keanan. директора на Детска градина Eliot-Pearson, Медфорд.