Разрешаване на проблеми между децата

Интервю с Боб Дaули – учител в Детски дневен център за ранно детско развитие към Университета „Тафтс”, Съмървил, Бостън.

Разрешаването на проблеми между 6-годишните деца в Детски дневен център за ранно детско развитие към Университета „Тафтс”, Съмървил има две фази. Първата фаза е, когато децата самостоятелно отиват  в пространството за решаване на проблеми, за да нарисуват своите чувства и емоции. Втората фаза е намесата на педагога в групата.