“Специалeн приятел” на дете със специални нужди

Разказ за задачите и функциите на студента–специален приятел, на дете със специални нужди в Детски дневен център за ранно детско развитие към Tufts University, Самървил.
Двамата заедно – специалният приятел и детето, заедно решават на какво ще играят; кога и как ще търсят помощта на учителя в групата.