Признание за дейността на Пенка Касабова от Алма Матер

Една Дийн Бейкър – президент на Националния Колеж за образование в Еванстон, Чикаго, наставница на Пенка по време на следването й  1926-1929 .

Една от първите публични оценки за Пенка Касабова е от г-жа Една наставница на Пенка Касабова в National College for Education и президент на Колежа в периода 1920-1949 година. В своята книга от 1956г. “Едно приключение във висшето образование” тя пише: “Една от най-талантливите студентки от Европа, които колежът някога е имал – Пенка Касабова от България – през третата година на своето обучение в колежа стана първия президент на международния клуб.” 

от Алисън Хилзъбек – Декан на National-Louis University

Радвам се, че имам възможността да предам поздравите си на всички участници в конференцията. Иска ми се да можех лично да присъствам, но тъй като това е невъзможно, надявам се да приемете коментара ми, с който искрено бих искала да изразя възхищението си от развитието на връзките, които толкова сближиха с времето нашите две организации.

Като изслушах разказите за Елизабет Кларк и Пенка Касабова, техните впечатления от нашия колеж и направената напоследък обмяна на опит между Асоциацията и National-Louis University, бях поразена от това колко общо има между ценностите ни. И в двете изказвания пролича усещането за история и принадлежност, което ни дава съзнанието за това кои сме заедно, какви са традициите и ценностите ни и за какво се борим, кои са били поколенията преди нас и какви биха могли да бъдат идните поколения.

Нашата мисия, която описва целите на колежа като академично и преподаващо звено, е: “професионално звено, хора, които са на страната на желаещите да се изучават”. Това описание отразява историята, ценностите и задълженията ни. Животът и работата на Пенка бяха истинско олицетворение на тази мисия.

Нашата мисия изисква признаването на истинския професионализъм. Професията или професионалното обучение е усилено изучаване на определена област от човешкото познание.

От основаването си през 1886 година нашият колеж е бил пионер в изучаването и дефинирането на природата и развитието на професионалната практика в областта на ранното детство и в подготвянето на специалисти, които да моделират тези практики и стандарти. Нашата основателка Елизабет Харисон посвети живота си на майсторството да се обучават деца в ранни години като форма на социално обучение и на подготвянето на жени, които да придобият професионализъм в тази област.

Като студентка в нашия колеж Пенка работи усърдно, за да стане професионалист. Тя оцени и прие нормите и ценностите на обучаващ в областта на ранното детство и после, както знаете, се завърна в България, за да внесе позитивно влияние върху живота на много деца и да обучи други професионалисти като Рени, за да могат и те да допринесат за позитивни промени в живота на много деца.

В колежа Пенка беше и председател на Международния клуб. В тази си роля тя допринасяше много за чувството за сплотеност в областта на науката и обучението между хора, които иначе може би се биха чувствали изолирани. В годишната студентска книга от 1928, наречена “Националът”, когато Пенка беше председател, се чете: “Когато Линди може да “прескочи” до Париж за уикенда, когато пътуването е толкова лесно и когато океаните ни се виждат не като водни пространства, които разделят хората, а които ги събират, не е възможно за човек със свободен от предразсъдъци ум да не вижда, че хората от всички раси и националности са фундаментално едни и същи, макар че имат различни навици и начин на живот… Това ново виждане създава новото желание за разбиране, знание, помощ, взаимопомощ и удоволствието да сме едни с други”.

В началото Пенка и нейните колеги изразяваха по това време най-важните ценности на нашия колеж, че различията между хората са извор на допълнителна стойност и удоволствие, а не проблем, особено когато това се отнася до професионалните ни общества. Това отношение е изразено като вид обещание и ангажимент към професионалните общества, към тези образователни общества, които ние спомагаме да се изградят, и към всички желаещи да се учат, без значение каква култура или навици на живот имат.

От най-ранните дни на професионалната история на нашия колеж ние сме се обявили в защита на професионализма в обучението. В онези години, когато жените не са били допускани лесно в професионалния живот, нашата основателка Елизабет Харисон и нейната близка съратничка Една Дийн Бейкър застават на страната на жените, които се занимават с проблемите на образованието в ранна детска възраст, за да ги обединят в професионално общество.

Мисията на Националния университет “Сент Луис” (National Louis University) е да осигури на всички учащи се инструментите, за да изпълнят своите професионални и лични цели в условията на едно общество, което става все по-комплексно, и в условията на все по-голяма глобализация. В много от нашите дейности като професионално общество чувството за принадлежност към такова се свързва с прокламирането на социална справедливост чрез заставане на страната на всички желаещи да се учат.

Куражът и всеотдайността, с които Пенка работеше във вашата държава, я правят изразител на тези вярвания, така и личност за пример на нашия институт. Тя заставаше на страната на децата и помагаше на учителите през много трудни времена и на свой риск. Ние се гордеем с нея като пример за всичко, което е било вдъхновение за нашия колеж и общество.

Един от нашите колеги от Факултета – д-р Флетчър Дю Боа – след като разгледа някои снимки и документи от архива от периода, когато Пенка беше в кампус Еванстън, е изразил тази гордост по-добре от мен.

Той пише: “Все още съм впечатлен от фотографиите от 1928 в годишната книга на завършващите колежа от международния клуб. Фотографиите сякаш правят миналото настояще и си спомням първия път, когато чух за Пенка. Чух, че вече деветдесетгодишна, тя е искала да отвори отново училището по практика на детските градини, което е основала. Спомням си какъв респект имаше по отношение на дългогодишния ѝ кураж и постепенно научих много неща за това, което е постигнала.”

Проницателността на Пенка бе и за мен подтик да науча повече за родната ѝ страна, която е изиграла централна роля в историята на свързването на Европа с Изтока. Националният университет “Сент Луис” дължи много на Елизабет Кларк и на Пенка Касабова. Учителката и последователите ѝ спомогнаха да се създадат водещи линии, които да обединят всички онези, които искат да внесат подобрения в живота на децата, за да го обогатят.

Докладът е публикуван в „Развитие и образование на децата в българската и американска детска градина през 21 век” Сборник с доклади от Третата Българо американска практическа конференция, Бургас, 8 – 9 октомври 2005 г., Publishing by Science Invest LTD – branch Bourgas, Bulgaria, – A Company of Union of Scientists in Bulgaria – 2005, Bulgaria, ISBN 954 9368 14 9; с.80-84.

от Флетчър Дю Боа – преподавател в National Louis University, 2005.

Песен за Елизабет Кларк, Пенка Касабова, Елизабет Харисон и Една Дийн Бейкър

Oбрази нa времето,
oтдавна oтминали
нежно свидетелстват,
носейки това,
което не ще загине.
Mисли и дела,
които се простират
през океан
до други страни.
Taм да споделят,
не да разпореждат
преподаване
с
ум
и сърце
и ръце.

Песента е написана по повод Трета българо-американска научно-практическа конференция на тема: „Развитие и образование на децата в българската и американска детска градина в 21 век”, 8-9 октомври 2005, Бургас. Конференцията е организирана от сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова”, National Louis University – Чикаго, САЩ, Регионален комитет по предучилищно образование – Бургас, ОМЕР – България, РИО на МОН – град Бургас.