Масата с пластилин − средство за хармонизиране и креативност

Снимка от занималнята на подготвителна група към частно училище „Хармони”, Блумингтън. Масата за работа с пластилин е дълбока и с размери, така че две  деца могат  да играят, без да си пречат едно на друго. Игритие могат да бъдат индивидуални или съвместни.

Наблюденията ни по време на сутришен прием на децата показаха как дете, което идва гневно от вкъщи много бързо при манипулирането с пластилин се успокоява. Като под манипулиране обобщаваме всички действия, които детето показа:  мачкане,  блъскане, хвърлянето на парчета със замах вътре в дълбоката маса. В този процес детето беше само със своите емоции, учителят беше наблюдаващ. Детето използва много енергия, от една страна в манипулирането с ръцете, и от друга страна с тялото и крайниците − обикалянето около масата, навеждане, изправяне, събирането на отделни накъсъни парчета вътре в масата.

Минути по-късно друго дете започна да играе с пластилина и да твори различни образи.

Много полезен пример как едно и също средство помага на децата в две различни състояния − на безпокойство и гняв и на вдъхновение и креативност.