Амнезията на България за нейното минало

Мнение на проф. Хауърд Гарднър, София, ноември 2009г.