Какъв учител съм?

Споделяне на мнения от учители на поставен въпрос: Какъв учител съм? по време на тренинг за личностно развитие на учителя.