Перспективата на родителя

Интервю с Елица Коцева – родител на дете, на тема: “Взаимоотношенията учител-родител в детската градина”.  Споделя се мнение, за необходимостта от по-голяма информираност за детското развитие и поведение; за общуване педагог-родител в името на детето.