Стереотипи на учителя

Мнение на учители от горна училищна степен на поставен въпрос:”Стереотипи на учителя?”, по време на тренинг за личностно развитие на учителя.