Pолята на родителите

Интервю с Габриела Каменова – родител на дете на 12г., за ролята на родителите при подпомагане  функционирането на доброто училище.

за подкрепяща емоционална среда, моделиране и развитие на духовна среда; необходимост от обратна връзка, преодоляване на стереотипите на родителската среща.