Демократичният директор

Интервю с Елена Райчева − директор на ОДЗ № 81 „Лилия”, София − за процеса на демокрация и управленската роля на директора на детската градина и  българския учител.