Въпроси за педагози

Филм за въпросите, които изникват пред учителите и социалните работници в процеса на включване на деца в основно училище „Търнър”, Чикаго Запад. Обсъжда се реализирането на системите за ефективна интеграция, както и шансовете, които предоставя включването.