Добрата работа

Интервю с  г-жа Гергина Тончева –  директор (от 10.10. 1977 до 8.11. 2010) на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, София (НГДК).

Споделя своята житейска и педагогическа мъдрост, ценности, етика и уникален професионален опит.