Модели на учителя

Обобщено мнение на група начални учители на поставен въпрос:”Какъв е началния учител?”, по време на тренинг за личностно развитие на учителя.